Tuesday, October 7, 2008

Valm

Otsi Wikipediast materjali valmi kohta ning vasta järgmistele küsimustele:
  1. Mis on valm?
  2. Kes on valmi tegelased?
  3. Mis osadest valm koosneb?
  4. Kes on kuulsamad valmimeistrid?
  5. Koosta Interneti materjali põhjal ühe valmikirjaniku tutvustus. Märgi üles tema eluaastad, rahvus, riik, kus ta elas, 3-4 huvitavamat seika tema elust, 5 tähtsamat teost. Lisa sellele veel autori pilt ning üks valm omal valikul.
  6. Selgita 5-7 lausega, millest valm rääkis ning mis on selle moraal.
  7. Lisaülesanne: joonista valmi põhjal pilt.

No comments: