Monday, November 24, 2008

Sünonüümide ülesanne

Kopeeri järgmised sõnad oma ajaveebi ning tee tähenduselt sarnased sõnad värviliseks.

Vajadusel kasuta sünonüümisõnaraamatut aadressil http://www.keeleveeb.ee/.

Näide: ilus - rõõmus, metsik, rumal, kaunis, emotsionaalne.


sünge - kurb, õnnetu, morn, jõuetu;

kava - plaan, eesmärk, visand, ettevõte;

ind - hoog, rõõm, vaimustus, elevus;

küünlakuu - jaanuar, aprill, juuni, veebruar;

läbematu - kärsitu, mõtlematu, talumatu, mannetu;

halisema - kaebama, nutma, kurvastama, muretsema;

vaagima - mõõtma, jaotama, seadma, kaaluma;

taltsutama - tõkestama, pidurdama, vaigistama, pehmendama.


Leia samatähenduslikke sõnu.
lamama, kiire, upsakas, söök, kohkuma, pahem, lehekuu, loik, ainult, kuum, kiitlema, aer, lükkama, tavaline, ligidal, pisike, väljak, ruttama

Näide: lamama - lebama, lesima, pikutama; kiire - kärme, rutuline, pakiline;

Sünonüümide ristsõna

Koosta kaks ristsõna, kus kasutad omal valikul sünonüüme.

Ristsõnade koostamiseks mine aadressile http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/. Koosta kaks ristsõna: tavaline ristsõna (Criss-Cross) ja sõnaotsingu ristsõna (Word Search). Ristsõnad pane üles ajaveebi.

Kontrolli tehtud tõlget!

Astrid Lindgren kirjutas nii:


Pipi naeris südamest ja lõi köögiukse valla. Oh, kui tore oli sooja ja valgesse tuppa tulla! Sünnipäevapidu pidi toimuma köögis, sest seal oli kõige õdusam. Pipi oli köögipõrandale laotanud vaibad, kardinad olid ette tõmmatud ja pliidi all põles praginal tuli. Puudekasti otsas istus härra Nilsson ja tagus kaht kastrulikaant vastamisi ning kaugemas nurgas seisis hobune. Loomulikult oli temagi sünnipäevale kutsutud.


Kui sünnipäevakingid olid üle antud, saabus aeg lauda istuda. Laual seisis hulgaviisi kooke ja kukleid. Koogid olid moelt üsna kentsakad, kuid Pipi kinnitas, et just niisugused koogid on Hiinas.

Pipi kallas tassidesse kakaod vahukoorega ja kõik pidid istuma. Kooke nosides teatas Tommy, et kui Hiinas tehakse niisuguseid kooke, sõidab ta suureks saades Hiinasse.

Kirjuta siia postituse kommentaari, milliseid vigu teksti tõlkimisel Sinu töös esines.

Släng ja kirjakeel

Viimases tunnis sai räägitud, et suulisel kõnel ja slängikeelel on teistsugused reeglid kui kirjakeelel. Pane järgmine arvutislängis kirjutatud tekst korrektsesse kirjakeelde, järgides õigekirja põhimõtteid, kirjavahemärkide kasutamist jne. Saadud tekst publitseeri oma ajaveebis.


pipy icc naeriz züdamezt ja lõy köögiuxee walla . 0h nagu , qy t0ree 0ly z00ja ja hihii walgezzee tuppa :$ tulla ! zünnipä2wapidu pidy t0imuma köögiz , ici zezt zeal 0ly kõigee õduzam . pipy icc 0ly köögipõrandal2la0tanud waibad :D:D:D:D , kardinad 0lid 2tt22 tõmmatud ja pliidy :D:D:D:D:D:D all põl2z praginal tuly . puudekazty (6) 0tzaz iztuz härra nilzz0n ja taguz kaht kaztrulikaant waztamizy :D ning kaugemaz nurgaz zeizizh0bunee . l00muliqlt 0ly temagy icic zünnipä2wal22 qtzutud . icc qy zünnipä2wakingid aamh.. 0lid ülee antud , :$ zaabuz aeg lauda iztuda . laual icc zeiziz hulgawiizy k00kee ja qkleid . k00gid aamh.. 0lid m0elt üzna k2ntzakad , qid pipy hihii kinnitaz , et juzt niizuguzedk00gid 0n aamh.. hiinaz . pipy kallaz :$ tazzid2zz22 kaka0d nagu wahuk00r2ga ja kõik pidid iztuma . k00k22 aamh.. n0zid2z teataz t0mmy , 2t qy :$ hiinaz tehaxee niizuguz2id k00k22 , zõidab ta :D:D:D:D zuur2x zaad2z hiinazz22 . hihii

Tuesday, November 18, 2008

"Pinginaaber tuli mulle külla" 1

Kirjuta selle postituse kommentaari 5 minuti jooksul, kas loo tegevus toimus tänapäeval või minevikus. Leia oma väitele kinnitusi tekstist.

Loe teiste vastuseid ja avalda arvamust, kes suutis oma arvamust kõige veenvamalt põhjendada.

Monday, November 17, 2008

"Pinginaaber tuli mulle külla" 2

Tee koos pinginaabriga Interneti-programmis http://scriblink.com/ võrdlev tabel. Üks kirjutab ühele tabelipoolele Harri nime, teine Johannese nime ning täidab oma poole tabelist. Tabelisse tuleb kirjutada mõlema poisi välimusest ja iseloomust, perekonnast ja kodust, harrastustest ja hobidest ja muust, mis on Sinu meelest oluline. Väldi täpiga tähti ning kasuta pigem sünonüüme (keeleveeb.ee).

Mõlemad pinginaabrid peavad kopeerima ekraanipildi (Print Screen-klahv), kleepima selle IrfanView 4 programmi, lõikama sobivas suuruses välja, salvestama oma kausta ning panema ajaveebi üles.

"Pinginaaber tuli mulle külla" 3

Otsi eestikeelsest Interneti-entsüklopeediast http://et.wikipedia.org/, kus asuvad Kongo ja Kamerun. Kopeeri mõlema riigi kaart ning lipp ja kirjuta oma sõnadega juurde tekst selle kohta, millise mandri mis osas need riigid asuvad ja millised on nende naaberriigid.

"Pinginaaber tuli mulle külla" 4

Kirjuta siia kommentaari, mida arvad Juku teguviisist. Miks ta võttis "Kameruni" endale ja mida ta pärast seda tundis? Kas ta tegi õigesti, kui lõpuks hävitas nii "Kameruni" kui ka oma margikogu?

Monday, November 10, 2008

Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamise kordamine

Mine Interneti-leheküljele http://www.koolielu.edu.ee/ortograafia/. Leia vasakult äärest teema "Kokku- ja lahkukirjutamine" ning ava selle alt "Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine". Avanenud lehelt salvesta kõigepealt oma kausta "Tööleht". Alusta töölehel ülesande 1 täitmist.


Kui kõik ülesanded ja harjutused on tehtud, saada e-posti kiri koos manusega aadressile inga.laidna@gag.ee. Ära unusta korrektset kirja vormistust!

Monday, November 3, 2008

Ülesanded

  1. Loe kirjanduse õpikus lk 35 läbi piltluuletused. Kirjuta oma ajaveebi nii palju kooliga seotud märksõnu, kui oskad. Nende märksõnade põhjal koosta sõnadest moodustuv piltluuletus. Piltluuletuse tegemiseks kasuta aadressi http://scriblink.com/. Kopeeri ekraanipilt ning pane oma töö ajaveebi üles.

Kodune ülesanne: Sisesta Interneti päringumootorisse sõna "limerick" ja "limerik" ning uuri välja, kust see sõna tuleb, mida tähendab ja miks on sellises luuletuses tegu just kohanimedega. Kirjuta kokkuvõte oma ajaveebi. Otsi Internetist või kirjuta ise üks limerik.