Monday, April 4, 2011

Koosta rühmatööna ajaleht!


 • Valige 3-4-liikmeline toimetus.

 • Määrake peatoimetaja - inimene, kes hoolitseb selle eest, et vajalik materjal lehte jõuaks.

 • Otsustage, mis teemalist ajalehte teete ja kellele ajaleht on mõeldud (nt kooli-, noorte-, uudiste-, majandus-, spordi-, nalja-, naiste-, meeste-, lasteleht vms).

 • Valige vastavalt sellele ajalehe nimi (NB! läbiv suurtäht).

 • Otsustage, kes milliseid rubriike toimetab. Ajaleht peab sisaldama järgmisi rubriike:

- uudis,


- arvamuslugu (mõnel aktuaalsel teemal arvamuse esitamine),


- arvustus (nt raamatu, filmi, muusikaplaadi, etenduse arvustus),


- intervjuu,


- koomiks (http://www.comeeko.com/ps/home või http://www.toondoo.com/),


- karikatuur (Paint Net), foto, horoskoop, reklaam, ristsõna jms. • NB! Tekstid peavad olema ise välja mõeldud, pildid ise joonistatud.

 • Iga teksti all peab olema autori nimi.

 • Ajaleht tuleb vormistada kas http://onepagefree.com/ keskkonnas või GoogleDocsis.

 • Valmis ajalehe link või fail saata õpetaja e-posti aadressile.

Monday, June 1, 2009

Kohustuslik kirjandus 7. klassis

 1. "Anne Franki päevik"
 2. A. Vallik "Kuidas elad, Ann?"
 3. H. Nõu "Pea suu!"
 4. A. Bahdaj "Matk naeratuse eest"
 5. J. R. R. Tolkien "Kääbik"
 6. K. May "Winnetou"
 7. A. Dumas "Kolm musketäri"
 8. T. Pratchett "Võlukunsti värv"
 9. kriminaalromaan omal valikul, nt Christie, Stout, Gardner, Simenon, Chandler jt

Monday, May 18, 2009

Koomiks


Loe läbi õpikust lk 121-122. Vasta küsimustele täislausetega ja pane vastused ajaveebi üles.
1. Milline ülesanne on raamatus piltidel?
2. Millal ja kus sündis koomiks?
3. Seleta sõna `koomiks` päritolu ja tähendust.
4. Mille poolest on koomiks sarnane näitekirjandusega?
5. Milliseid koomikseid oled lugenud? Jutusta ühest lemmikkoomiksist: kes on tegelane? Mis seal tavaliselt juhtub? Milline on kunstnikutöö? Miks see Sulle meeldib?
6. Loe läbi Marek Simpsoni "Vihmamees" (õp lk 118-120) ja koosta selle põhjal koomiks - selleks ava http://www.toondoo.com.

Tuesday, May 12, 2009

Ulmekirjandus

 1. Koosta märksõnaskeem fantaasiakirjanduse, teadusliku fantastika või õuduskirjanduse kohta. Kasuta märksõnu kirjanduse õpikust lk 104. Mõtle kindlasti juurde ka ise sobivaid sõnu. Skeemi võid teha http://www.text2mindmap.com/ või programmiga VUE.
 2. Kirjuta ulmelugu, kasutades tekstis neid märksõnu.
 3. Otsi Google´i pildiotsingust jutuga sobiv illustreeriv pilt. Pildi alla pane ka link selle autori või aadressi kohta.

Tuesday, April 28, 2009

Kontrolli!

Võta lahti naabri ajaveeb ning kontrolli, kas ta kirjutas oma ajaveebi sõnad õigesti:

poogen - 8 (kindel), poogna, poognat
õudne - 11 (raudne), õudse, õudset
korsten - 8 (kindel) korstna, korstnat või 38 (aken) korstna, korstent
aldis - 34 (rukis) alti, aldist

needma - 63 (murdma) needa, nean
vaaritama - 52 (kirjutama) vaaritada, vaaritan
teadma - 63 (murdma) teada, tean
teotama - 51 (muutuma) teotada, teotan

Argisõna: vaaritama

Kirjuta naabri töö alla kommentaar: kas kõik oli õigesti kirjutatud või millistes sõnades ta eksis.

Monday, April 27, 2009

Koondlause

1. Tee korduvad lauseliikmed värviliseks ja kirjuta nende kohta küsimus lause lõppu.
Segametsas kasvavad männid, kased, lepad, haavad ja tammed. ........................

Talvel käime suusatamas, kelgutamas ja uisutamas. .............................................
Tibu ja Jäpet tunnevad vist kõik Eestimaa lapsed. ...............................................

New York, Pariis, Tokyo on suurlinnad. ............................................................

Külm sillutas järved, jõed, mered ja rabad. ..........................................................
Hommikuti tulevad mulle vastu tädi Ella, onu Eduard ja väike Edgar. ...................

2. Moodusta laused, milles korduvate lauseliikmetena kasutad järgmisi sõnu.
ema, isa, onu, tädi;
piim, mahl, morss;
metsas, niidul, põllul;
laulsime, tantsisime;
punane, sinine, hõbedane.

3. Kasutades koondlauseid, iseloomusta:

- ilma suvel;

- oma pinginaabrit või sõpra;

- korvpallimängu;

- lemmikhobi.

Kontrollimisülesanne

Võta lahti naabri ajaveeb ning kontrolli, kas ta kirjutas oma ajaveebi sõnad õigesti:
varrukas, kanarbik, apelsin, mandariin, krokodill, president, röntgen, anekdoot, detektiiv, arhitekt, brikett, taburet, kotlet, pankrot, garaaž, garderoob, psühholoogia, draama, kandidaat, kompvek, traagiline, hubane, kiirkäija, minia, treial, revolutsioon, materjal, linlane, professor, režissöör, vargsi, müüja, finiš
Kirjuta naabri töö alla kommentaar: kas kõik oli õigesti kirjutatud või millistes sõnades ta eksis.

Monday, April 20, 2009

"Eesti keele sõnaraamatu" kasutamine

Võta lahti Interneti-lehekülg http://www.eki.ee/dict/qs2006/.

1. ülesanne

Kontrolli ÕS-ist, kuidas sõna õigesti kirjutatakse ning kirjuta korrektsed sõnad oma ajaveebi.

varukas - varrukas, kanarbik - kanarpik, apelsin - apelsiin, mandarin - mandariin, krokodill - krokotill, president - presitent, röntgen - röntken, anekdoot - anektoot, detektiiv - tetektiiv, arhidekt - arhitekt, brikett - prikett, taburet - taburett, kotlet - kotlett, pankrot - pankrott, garaaš - garaaž, garderoob - karderoob, psüholoogia - psühholoogia, draama - traama, kandidaat - kanditaat, kompek - kompvek, draagiline - traagiline, hubane - ubane, kiirkäia - kiirkäija, minia - minija, treial - treijal, revolutsioon - revolutsjoon, material - materjal, linlane - linnlane, professor - proffessor, režisöör - režissöör, vargsi - varksi, müüija - müüja, finish - finiš

Kirjuta 10 veaohtliku sõnaga ajaveebis laused.

2. ülesanne

Kirjuta ÕS-ist välja, millise tüüpsõna eeskujul tuleb järgmisi sõnu käänata või pöörata. Selleks kliki märksõna kõrval olevale numbrile. Kääna tüüpsõna abil antud sõna 3 esimeses käändes või pöördes. Selgita tundmatute sõnade tähendust.

Näide 1: laadima - tüüpsõna 55 (õppima) ja 57 (lugema)

laadima, laadida, laadin

laadima, laadida, laen

Näide 2: šeff - tüüpsõna 20 (paks) - ülemus, ülem, juhataja

šeff, šefi, šeffi

Sõnad: poogen, õudne, korsten, aldis, needma, vaaritama, teadma, teotama.

Millist sõna sobib kasutada vaid argikeeles? Koosta selle sõnaga lause.

Monday, April 6, 2009

Näitekirjandus II

 1. Kirjuta kõigepealt selle postituse kommentaari, milline oli Sinu viimane teatrietendus. Kirjuta u viie lausega, mis näidendist eriti meelde jäi, mille poolest näidend meeldis või ei meeldinud. Kontrolli õigekirja ja seejärel avalikusta oma kommentaar.
 2. Täida ülesanne a või b. Kasutades Internetti, uuri välja, milliseid

a) etendusi ja millistes teatrites on lavastanud Mati Unt, Neeme Kuningas, Eduard Toman, Eino Baskin, Ivo Eensalu, Hendrik Toompere jun;

b) filme on loonud Sulev Nõmmik, Arvo Kruusement, Hardi Volmer, Tim Burton, Steven Spielberg, Alfred Hitchcock.

3. Leia ÕS-ist (http://www.eki.ee/dict/), mida tähendavad sõnad "mahorka", "külimit", "rehnut" ja "kuliss". Moodusta iga sõnaga lause, nii et tekiks loogiline tekst.

NB! Kui Sul jääb aega üle, siis loe kirjanduse õpikust lõpuni Salu Juhani lugu.

Monday, March 30, 2009

"Lendav laev"

Lugesite läbi näidendi "Lendav laev" kolmanda pildi. Mõtle, mis võis juhtuda kahes esimeses pildis.
Moodustage 3-liikmelised rühmad ning mõelge välja ning pange GoogleDocsi dokumendis ühiselt kirja näidendi tegelased, koht ja sündmuste käik. Jaotage ülesanded: kes millise pildi (või millise tegelase) teksti kirjutab.
Seejärel pange kogu lugu näidendina kirja.
Juurde joonistage PaintNETis pildid (iga rühmaliige ühe pildi).

Tuesday, March 24, 2009

Näitekirjandus I

1. Loe läbi kirjanduse õpikus lk 7-9 ja koosta märksõnaskeem ilukirjanduse kohta. Skeemi võid teha http://www.text2mindmap.com/ või programmiga VUE.
2. Seleta mõisteid:
draama;
näidend;
dialoog;
remark;
vaatus.
3. Õp ül 3 lk 10. Kirjuta ajaveebi loetud kahekõne näidendi tekstina. Alusta teksti sissejuhatusega (mida tavaliselt loeb jutustaja ette): kes on tegelased, kirjelda neid (riided, vanus, sugu, välimus, iseloomulikud detailid), mis on tegevuskoht (kirjelda seda). Dialoogis peab olema kasutatud remarke. Vaata näidist lk 8. Vormista tekst korrektselt.

Tuesday, March 10, 2009

Pildi sisse minek

Mine Interneti-aadressile http://kunter.kood.ee/uus_galerii/ ning vali sealt välja üks loodusfoto, mis Sulle enim meeldib ja meeleoluga sobib. Kopeeri foto oma blogisse ning kirjuta alla autori nimi ja link, kust pildi said.
Vaata pilti hoolega! Kujutle, et oled pildil olev loom, lind, loodusnähtus. Süvene pildi kõikidesse detailidesse. Kujutle ennast sellesse keskkonda. Mida kuuled? Mida näed? Kas tunned lõhnu või õhu liikumist? Mida haistad? Kuidas Sa end tunned? Millest mõtled?
Kirjuta minavormis jutt, nagu oleksid Sina pildil olev loodusnähtus, loom, lind vms ning proovi väljenduda võimalikult täpselt ning realistlikult. Vajadusel kasuta Interneti sõnaraamatuid looma või linnu või nähtuse kohta info otsimiseks.
Vormista tekst korrektselt: paranda kirjavigu, väldi korduvaid sõnu, kasuta taandridu jne.
Lisaülesanne: illustreeri jutt omatehtud pildiga.

Monday, March 2, 2009

Eesti mängufilmide edetabel

Koosta oma edetabel kümne kõige tähtsama eesti mängufilmi kohta. Iga filmi kohta peab olema kirjas
- filmi loojad (stsenarist, režissöör, operaator jt);
- tähtsamad osatäitjad;
- filmi valmimisaeg;
- 3-5-lauseline kokkuvõte sisu kohta;
- foto filmist.

Kolme esimese filmi kohta kirjuta ka, miks just need on sinu meelest eesti parimad mängufilmid.
Materjali otsi Internetist, nt http://www.hot.ee/aloola/eestimangufilmid.html, http://www.efsa.ee/index.php, http://www.imdb.com/, http://www.filmiveeb.ee/.
Saadud edetabel publitseeri oma ajaveebis.

Tuesday, February 17, 2009

Dialoogid "Kevade" põhjal

Mine Google´i pildiotsingusse, sisesta otsisõnana "Kevade" ning vali kaks pilti, mille kohta saab kirjutada dialoogi ehk kahekõnet. Pane need oma ajaveebi üles. Koosta pildil olevate tegelastega omaloominguline dialoog, jälgi, et tekst sobiks kokku sellega, mis pildil näha on.

Vormista järgmiselt:
Arno: Millest Sa mõtled, Teele?
Teele: Ah, ei midagi.

Kes teevad filmi?

1. Loe läbi artikkel Interneti-leheküljel http://www.real.edu.ee/~tiia.niggulis/?Filmikunstist:Kes_teevad_filmi%3F .
2. Mine aadressile http://inga.laidna.googlepages.com/kirjandus ning salvesta oma kausta filmi tööleht. Täida töölehe ülesanded ja saada see õpetaja e-posti aadressile.

Tuesday, February 10, 2009

Filmikunst II

Mine Interneti-leheküljele http://inga.laidna.googlepages.com/kirjandus , ava filmi peatükist dokument ning salvesta oma dokumendina. Täida tööülesanne.

Filmikunst I

Mine Interneti-leheküljele http://www.real.edu.ee/~tiia.niggulis/ ning leia filmikunsti peatükist vastused järgmistele küsimustele:
1. Millal ja kus sündis filmikunst?
2. Mis hämmastas publikut maailma esimesel kinoseansil?
3. Kes on Charles Chaplin?
4. Kus hoones asus Eesti esimene kinoteater?
5. Mis on esimene eesti mängufilm ja kes on selle autorid?
6. Nimeta filmiliigid (3).
7. Mis on multifilmi alaliigid?
Pane täislausetega vastused üles oma ajaveebi.

Tuesday, January 27, 2009

Koosta rühmatööna ajaleht!

 • Valige 3-4-liikmeline toimetus.
 • Määrake peatoimetaja - inimene, kes hoolitseb selle eest, et vajalik materjal lehte jõuaks.
 • Otsustage, mis teemalist ajalehte teete ja kellele ajaleht on mõeldud (nt kooli-, noorte-, uudiste-, majandus-, spordi-, nalja-, naiste-, meeste-, lasteleht vms).
 • Valige vastavalt sellele ajalehe nimi (NB! läbiv suurtäht).
 • Otsustage, kes milliseid rubriike toimetab. Ajaleht peab sisaldama järgmisi rubriike: uudis, arvamuslugu (mõnel aktuaalsel teemal arvamuse esitamine), arvustus (nt raamatu, filmi, muusikaplaadi, etenduse arvustus), intervjuu, koomiks (http://www.comeeko.com/ps/home või http://www.toondoo.com/), karikatuur (Paint Net), foto, horoskoop, reklaam, ristsõna jms. Tekstid peavad olema ise välja mõeldud, pildid ise joonistatud.
 • Iga teksti all peab olema autori nimi.
 • Ajalehte võib vormistada ka Internetis, nt http://onepagefree.com/.
 • Valmis ajalehe link või fail saata õpetaja e-posti aadressile.

Kirjuta kommentaar!

Kirjuta siia postituse kommentaari, milliseid ajalehti ja ajakirju sa loed. Pane paari lausega ka kirja, miks just neid ja mis pakub sulle neis kõige rohkem huvi?

Kuidas tehakse ajalehte?

 • Loe kirjanduse õpikust läbi lehekülg 100.
 • Koosta oma ajaveebi punktide kaupa ajalehe tegemise päevakava (kuidas pannakse ajalehte kokku? - 10 punkti.
 • Nimeta viis olulisemat eesti ajalehte, millised neist on päevalehed, millised nädalalehed?

Tuesday, January 20, 2009

Ajakirjanduse žanrid

 • Koosta google.docsis tabel ajakirjanduse žanrite kohta. Tabeli veergude pealkirjadeks kirjuta järgmised žanrid: uudis, juhtkiri, kolumn, arvustus, essee, koomiks, karikatuur.
 • Leia kirjanduse õpikust lk 83-84 või www.miksike.ee otsingust nende žanrite iseloomustavad tunnused ja kirjuta tähtsamad märksõnad tabelisse.
 • Leia iga žanri juurde veebilehtedest sobiv näide.

Tuesday, January 13, 2009

Loe uudiseid!

Võta lahti tänane Postimees (www.postimees.ee) või Eesti Päevaleht (www.epl.ee) ning loe läbi peamised uudised. Koosta ajaveebi uudiste edetabel, kuhu kirjutad 10 enammeeldinud uudise pealkirja.

Uus teema - meedia

Loe läbi kirjanduse õpikus lk 77-78 ja koosta kaks märksõnaskeemi: üks meedia ja teine uudise kohta. Skeeme võid teha http://www.text2mindmap.com/ või programmiga VUE.
Skeemid peavad sisaldama järgmist informatsiooni:
1. MEEDIA SKEEM
meedia tähendus;
meedia levitamise vahendid;
meedia olulisus;
meedias töötavad inimesed.
2. UUDISE SKEEM
uudise tunnused;
teemad;
eesmärgid.

Monday, January 5, 2009

Reportaaž

Koosta jutt mõne jalgpallimatši või muu kaasakiskuva spordisündmuse kohta, mida oled ise näinud.

Jutu kirjutamisel arvesta järgmisi pidepunkte:


 • lühike sissejuhatus (nt "ükskord...", "paar kuud tagasi...");

 • teema arendus (nt "mäng hakkas pihta...");

 • tipphetk (nt "mäng oli juba mõnda aega kestnud, kui...");

 • lõpplahendus (nt "see oli uskumatu...").

Usbekistan

Otsi Interneti-entüklopeediast (http://et.wikipedia.org/wiki/Esileht), mis riik on Usbekistan, kus see asub, mis on selle pealinn ja naaberriigid. Tee lühike kokkuvõte ning illustreeri sobivate piltidega.

Dialoogi kirjutamine

Kirjuta loetud katkendi põhjal kaks dialoogi ehk kahekõnet. Vali dialoogi teemad alljärgnevate teemade hulgast:
 • kahe vastasmeeskonna jalgpalluri vahel pärast matši;

 • kirjaniku ja tegelaste vahel (nt Teodor Rahhimov pärib kirjanikult aru, miks on teda sellisena kujutatud);

 • lugeja ja tegelaste vahel (nt lugeja püüab peategelasele selgitada, miks ta käitumine on vale);

 • lugeja ja kirjaniku vahel (nt lugeja soovib teada, kuidas ja miks tuli kirjanikul mõte kirjutada selline lugu).

Tuesday, December 16, 2008

Jõululuuletuste esitlus

Otsi Internetist jõululuuletusi ja neile sobivaid pilte ning salvesta oma kausta.

Koosta Google.Docs-is koos kaaslasega jõululuule esitlus.

Kui aega jääb üle, joonista Paintnetis ka jõulukaart.

Monday, December 8, 2008

Epiteedid

Leia luuletusest epiteedid ja värvi need punaseks.


Üle kodumäe
Henrik Visnapuu

Üle kodumäe kumera kupli
suveöö sumestav valu.
Toomingad valvavad talu,
üle ussaia vaatavad kopli.

Aian õunapuud punasest lõngast
ketravad magusaid palle,
vaatavad armunult põlle,
nurmed visaten rohelist lõngast.

Oja leppade jalgu nüüd peseb
kivilie kivi päält asten.
Odrapää mahedan kasten
koera pehmete sarviga puseb.

Maja vajunud rõõmsasse unde,
minu pääl magavad rohun
Isegi haldjad rohun.
Silmik seinakell üksi teeb tunde.

Võrdlused

Kirjuta lausesse puuduvad võrdlused:

Ta läks kord-korralt rahutumaks, pöördus igasse külge nagu ……….
Tüdrukud, need hoidsid endid ikka ühte nagu ………………………..
"Toots, sul on kõik segamini nagu ………………………………….. ."
Vahetunni ajal oli klassituba kihinat-kahinat täis nagu ……………….
Kui ta hakkas rehkendama, võttis ta kõik need neli korraga käsile, ja need neli läksid tal pärast nii sassi nagu …………………………………… .

Millisest tekstist need laused pärinevad?

Luulekujundid

TORMIJÄRGNE TUUL
Minni Nurme

Torm ra...utseb merel ...a kaevab
la...ned hauana sügavaks,
rannapedaka...d peksab ...a vaevab,
voog voo ...ärel raks ja raks.

Torm sööstab metsa ja laastab
ku... meeletu vanu pu...id,
m...s püs...nud sada aastat,
puud o...gavad surmasu...

Torm p...tsutab p...medas v...has
tasast hall...pä...st kulumaad
ku... lama...at venda l...hast,
kellelt t...ht... tuge saand.

Torm väs...b ja põlv...tab maha
lahkub häb...ga tallermaalt -
tuul ku... laps kõ...ke heaks teha tahab,
embab maad ja merd ja laant

Ülesanded
1. Kopeeri Minni Nurme luuletus oma ajaveebi.
2. Kirjuta luuletuse lünka i, ii või j.
3. Selles loos kasutatakse kõnekunsti võtet, mida nimetatakse isikustamiseks. Isikustamine on võte, kus esemetele ja nähtustele antakse inimesele omased tegevused, võimed ja oskused.
Leia tekstist, millised võimed on antud tormile ja puudele.
Torm rajutseb, ...................., .......................... , ........................, ........................., ...................., ...................., .........................., ............................., ........................., ....................... .
Puud .................... .
4. Joonista luuletusele PaintNetis illustratsioon ning salvesta ajaveebis luuletuse juurde.