Monday, September 29, 2008

Luule

Loe kirjanduse õpikust läbi lk 25-26.

Koosta järgmise nelja küsimuse abil märksõnaskeem luule kohta ning pane see oma ajaveebi üles.

1. Too välja 4 luule tunnust.

2. Mis on enamasti luuletuse sisuks?

3. Mis teemadel luuletusi kirjutatakse?

4. Mis on haiku? Mille järgi tunneb ära, et tegemist on haikuga?
 • Leia Internetist üks haiku näide, pane see ajaveebi üles ning silbita värsid sidekriipsudega. Kas said õige arvu silpe?


 • Leia aadressilt http://images.google.ee/ sobiv luuletust illustreeriv pilt ning paiguta see luuletuse juurde. NB! Haiku alla kirjuta autori nimi, pildi juurde selle veebiaadress.


 • Koosta 3 enda haikut, arvestades haiku tunnuseid. Ilusaim neist pane koos sobiva foto või pildiga üles oma ajaveebi.

Tuesday, September 16, 2008

Fantaasiajutu märksõnaskeem

Koosta Interneti-lehekülje http://www.text2mindmap.com/ abil fantaasiajutu märksõnaskeem, kasutades järgmisi tüüpilisi teemasid (vali üks või seo mitu omavahel):
 • ajahüpped;


 • ajamasin;


 • robotid või masinad, kes ihkavad inimesi orjastada;


 • kosmoselennud;


 • kauge saar, kus inimesed elavad veel ürgajas ning kus leidub ka ammu väljasurnud loomi.

Pane märksõnaskeem oma ajaveebi üles ning kirjuta selle põhjal põnev fantaasiajutt.

Monday, September 15, 2008

Teeme mõistekaardi!

Eelmises tunnis otsisime ilukirjanduse liikide kohta informatsiooni ja lahendasime ülesandeid. Kasutades tehtud tööd ja materjale, koostame mõistekaardi, et info oleks veel selgemini ja arusaadavamalt esitatud. Ole tähelepanelik ning jälgi sõna-sõnalt järgmisi näpunäiteid.
 1. Ava Internetis lehekülg aadressil http://www.text2mindmap.com/
 2. Mõistekaarti ilukirjanduse kohta hakkad looma vasakpoolses kastis. Kastis on aastaegade mõistekaardi tegemise näide.
 3. Kirjuta "Months of the year" asemel meie mõisteskeemi tähtsaim märksõna "ILUKIRJANDUS".
 4. Teise astme märksõna jaoks vii kursor järgmisele reale ning tee TAB-klahviga taandrida, nt kirjutad sõna "Spring" asemele "proosa".
 5. Järgmise taseme jaoks tuleb taas järgmisele reale minna ning liikuda nooleklahviga paremale, nt kirjutad "Marchi" asemel "tunnused".
 6. Korda jälle sama tegevust - mine uuele reale ning liigu TAB-klahviga paremale. Too välja 2-3 proosa tunnust. Kuna need on ühe astme märksõnad, tuleb need täpselt üksteise alla kirjutada.
 7. Uus märksõna "liigid" kirjuta jälle uuele reale, liikudes TAB-klahviga paremale.
 8. Iga liigi, nt seikluskirjandus, kohta too üks näide (raamatu pealkiri).
 9. Jätka sama luule märksõnaga, kusjuures arvesta, et "luule" peab olema samal tasemel märksõnaga "proosa".
 10. Too välja luule peamised tunnused.
 11. Kui skeemi põhi on valmis, vajuta kasti alla olevale nupule "Convert to Mind Map".
 12. Tekkinud skeemi tuleb hakata kujundama - selleks vajuta parempoolses kastikeses olevale nupule "Freeze map" ning skeem tardub ega ole enam n-ö vedel.
 13. Nüüd saad hakata skeemil märksõnu oma tahtmist mööda sättima, vedades parema hiireklikiga märksõna soovitud kohta.
 14. Järgmiseks vali kirja värv ja suurus - klikates nupule "Font", vali "Font colori" alt endale meelepärane värv ja "Font Size´i" alt sobiv suurus.
 15. "Colorsi" alt leiad märksõnade tausta jaoks sobivad värvid - vali, kuidas kasutada värvi, nii et eri taseme märksõnad hästi välja paistaksid.
 16. Vali sobiv joonte laius ja värv ("Line color" ja "Line width").
 17. Enne salvestamist vajuta kindlasti klaviatuuril klahvile "Print Scrn SysRq" - kui salvestamine ei õnnestu, jääb sul ekraanikoopia alles.
 18. Alles nüüd vajuta nupule "Save map..." ning salvesta skeem oma kausta.
 19. Kui salvestamine ei õnnestu, vajuta "Start" nupule ning ava programm IrfanView ning kleebi ekraanipilt.
 20. Skeemi saad soovi korral ka väiksemaks lõigata.
 21. Märksõnaskeem riputa üles oma ajaveebi.

Sunday, September 14, 2008

Ilukirjanduse liigid - ülesanded

1. Koosta võrdlev tabel ilukirjanduse kahe alaliigi proosa ja luule kohta. Loe kirjanduse õpikust lk 13-14, lisamaterjali võid otsida Internetist.

PROOSA ............................................................LUULE
 • Mis neid eristab?
 • Kuidas on sõnad järjestatud?
 • Kuidas neid liigitatakse?
 • Nimeta peamisi alaliike.

2. Nimeta 5 romaani ja 5 jutustust.
3. Too üks looma-, üks fantaasia-, üks seiklus- ja üks kriminaaljutu näide (autor + pealkiri).
4. Otsi Internetist infot Jules Verne´i eesti keeles ilmunud raamatute kohta (näiteks www.raamatukoi.ee). Pane kirja kaks raamatu pealkirja ja märgi lühidalt, millest need raamatud räägivad, kus nende tegelased seiklevad.

"Ramps ja oranž jalgratas"

Täida loetud peatükkide põhjal järgmised ülesanded:

1. Kirjelda tegevuspaika, kus sündmused aset leidsid.
2. Too välja peamised tegelased ning kirjuta igaühe juurde teda iseloomustav(ad) märksõna(d).
3. Millise kavala trikiga tüdrukud poisse ninapidi vedasid?

Friday, September 12, 2008

Kodune ülesanne

Loe läbi kriminaaljutu II peatükk - http://miksike.ee/docs/lisakogud/1_ramps/ramps2.htm .
Millest võiks kirjanik III peatükis kirjutada?

Monday, September 8, 2008

Kriminaaljutt "Ramps ja oranž jalgratas" 2

Loe läbi kriminaaljutu "Ramps ja oranž jalgratas" 1. peatükk - http://miksike.ee/docs/lisakogud/1_ramps/ramps1.htm .

1) Kirjuta oma ajaveebi, mis langes Sinu ennustuses jutuga kokku ja mis erines.

2) Esita peatüki kohta 10 küsimust ja kirjuta need ajaveebi.

"Ramps ja oranž jalgratas"

Kirjuta oma ajaveebi umbes viie lausega, mis oleks sellise pealkirjaga loo sisu: millal ja kus tegevus toimuks?, kes on tegelased?, millised on põhisündmused? jne.

Kirjandite analüüs

Loe läbi vähemalt viie kaasõpilase kirjand suvest ning kirjuta tema kirjandi kommentaaridesse mõne lausega oma hinnang, arvestades tunnis õpitud kirjandi ülesehituse, vormistuse ja õigekirja nõudeid.