Tuesday, December 16, 2008

Jõululuuletuste esitlus

Otsi Internetist jõululuuletusi ja neile sobivaid pilte ning salvesta oma kausta.

Koosta Google.Docs-is koos kaaslasega jõululuule esitlus.

Kui aega jääb üle, joonista Paintnetis ka jõulukaart.

Monday, December 8, 2008

Epiteedid

Leia luuletusest epiteedid ja värvi need punaseks.


Üle kodumäe
Henrik Visnapuu

Üle kodumäe kumera kupli
suveöö sumestav valu.
Toomingad valvavad talu,
üle ussaia vaatavad kopli.

Aian õunapuud punasest lõngast
ketravad magusaid palle,
vaatavad armunult põlle,
nurmed visaten rohelist lõngast.

Oja leppade jalgu nüüd peseb
kivilie kivi päält asten.
Odrapää mahedan kasten
koera pehmete sarviga puseb.

Maja vajunud rõõmsasse unde,
minu pääl magavad rohun
Isegi haldjad rohun.
Silmik seinakell üksi teeb tunde.

Võrdlused

Kirjuta lausesse puuduvad võrdlused:

Ta läks kord-korralt rahutumaks, pöördus igasse külge nagu ……….
Tüdrukud, need hoidsid endid ikka ühte nagu ………………………..
"Toots, sul on kõik segamini nagu ………………………………….. ."
Vahetunni ajal oli klassituba kihinat-kahinat täis nagu ……………….
Kui ta hakkas rehkendama, võttis ta kõik need neli korraga käsile, ja need neli läksid tal pärast nii sassi nagu …………………………………… .

Millisest tekstist need laused pärinevad?

Luulekujundid

TORMIJÄRGNE TUUL
Minni Nurme

Torm ra...utseb merel ...a kaevab
la...ned hauana sügavaks,
rannapedaka...d peksab ...a vaevab,
voog voo ...ärel raks ja raks.

Torm sööstab metsa ja laastab
ku... meeletu vanu pu...id,
m...s püs...nud sada aastat,
puud o...gavad surmasu...

Torm p...tsutab p...medas v...has
tasast hall...pä...st kulumaad
ku... lama...at venda l...hast,
kellelt t...ht... tuge saand.

Torm väs...b ja põlv...tab maha
lahkub häb...ga tallermaalt -
tuul ku... laps kõ...ke heaks teha tahab,
embab maad ja merd ja laant

Ülesanded
1. Kopeeri Minni Nurme luuletus oma ajaveebi.
2. Kirjuta luuletuse lünka i, ii või j.
3. Selles loos kasutatakse kõnekunsti võtet, mida nimetatakse isikustamiseks. Isikustamine on võte, kus esemetele ja nähtustele antakse inimesele omased tegevused, võimed ja oskused.
Leia tekstist, millised võimed on antud tormile ja puudele.
Torm rajutseb, ...................., .......................... , ........................, ........................., ...................., ...................., .........................., ............................., ........................., ....................... .
Puud .................... .
4. Joonista luuletusele PaintNetis illustratsioon ning salvesta ajaveebis luuletuse juurde.