Tuesday, January 27, 2009

Koosta rühmatööna ajaleht!

 • Valige 3-4-liikmeline toimetus.
 • Määrake peatoimetaja - inimene, kes hoolitseb selle eest, et vajalik materjal lehte jõuaks.
 • Otsustage, mis teemalist ajalehte teete ja kellele ajaleht on mõeldud (nt kooli-, noorte-, uudiste-, majandus-, spordi-, nalja-, naiste-, meeste-, lasteleht vms).
 • Valige vastavalt sellele ajalehe nimi (NB! läbiv suurtäht).
 • Otsustage, kes milliseid rubriike toimetab. Ajaleht peab sisaldama järgmisi rubriike: uudis, arvamuslugu (mõnel aktuaalsel teemal arvamuse esitamine), arvustus (nt raamatu, filmi, muusikaplaadi, etenduse arvustus), intervjuu, koomiks (http://www.comeeko.com/ps/home või http://www.toondoo.com/), karikatuur (Paint Net), foto, horoskoop, reklaam, ristsõna jms. Tekstid peavad olema ise välja mõeldud, pildid ise joonistatud.
 • Iga teksti all peab olema autori nimi.
 • Ajalehte võib vormistada ka Internetis, nt http://onepagefree.com/.
 • Valmis ajalehe link või fail saata õpetaja e-posti aadressile.

Kirjuta kommentaar!

Kirjuta siia postituse kommentaari, milliseid ajalehti ja ajakirju sa loed. Pane paari lausega ka kirja, miks just neid ja mis pakub sulle neis kõige rohkem huvi?

Kuidas tehakse ajalehte?

 • Loe kirjanduse õpikust läbi lehekülg 100.
 • Koosta oma ajaveebi punktide kaupa ajalehe tegemise päevakava (kuidas pannakse ajalehte kokku? - 10 punkti.
 • Nimeta viis olulisemat eesti ajalehte, millised neist on päevalehed, millised nädalalehed?

Tuesday, January 20, 2009

Ajakirjanduse žanrid

 • Koosta google.docsis tabel ajakirjanduse žanrite kohta. Tabeli veergude pealkirjadeks kirjuta järgmised žanrid: uudis, juhtkiri, kolumn, arvustus, essee, koomiks, karikatuur.
 • Leia kirjanduse õpikust lk 83-84 või www.miksike.ee otsingust nende žanrite iseloomustavad tunnused ja kirjuta tähtsamad märksõnad tabelisse.
 • Leia iga žanri juurde veebilehtedest sobiv näide.

Tuesday, January 13, 2009

Loe uudiseid!

Võta lahti tänane Postimees (www.postimees.ee) või Eesti Päevaleht (www.epl.ee) ning loe läbi peamised uudised. Koosta ajaveebi uudiste edetabel, kuhu kirjutad 10 enammeeldinud uudise pealkirja.

Uus teema - meedia

Loe läbi kirjanduse õpikus lk 77-78 ja koosta kaks märksõnaskeemi: üks meedia ja teine uudise kohta. Skeeme võid teha http://www.text2mindmap.com/ või programmiga VUE.
Skeemid peavad sisaldama järgmist informatsiooni:
1. MEEDIA SKEEM
meedia tähendus;
meedia levitamise vahendid;
meedia olulisus;
meedias töötavad inimesed.
2. UUDISE SKEEM
uudise tunnused;
teemad;
eesmärgid.

Monday, January 5, 2009

Reportaaž

Koosta jutt mõne jalgpallimatši või muu kaasakiskuva spordisündmuse kohta, mida oled ise näinud.

Jutu kirjutamisel arvesta järgmisi pidepunkte:


 • lühike sissejuhatus (nt "ükskord...", "paar kuud tagasi...");

 • teema arendus (nt "mäng hakkas pihta...");

 • tipphetk (nt "mäng oli juba mõnda aega kestnud, kui...");

 • lõpplahendus (nt "see oli uskumatu...").

Usbekistan

Otsi Interneti-entüklopeediast (http://et.wikipedia.org/wiki/Esileht), mis riik on Usbekistan, kus see asub, mis on selle pealinn ja naaberriigid. Tee lühike kokkuvõte ning illustreeri sobivate piltidega.

Dialoogi kirjutamine

Kirjuta loetud katkendi põhjal kaks dialoogi ehk kahekõnet. Vali dialoogi teemad alljärgnevate teemade hulgast:
 • kahe vastasmeeskonna jalgpalluri vahel pärast matši;

 • kirjaniku ja tegelaste vahel (nt Teodor Rahhimov pärib kirjanikult aru, miks on teda sellisena kujutatud);

 • lugeja ja tegelaste vahel (nt lugeja püüab peategelasele selgitada, miks ta käitumine on vale);

 • lugeja ja kirjaniku vahel (nt lugeja soovib teada, kuidas ja miks tuli kirjanikul mõte kirjutada selline lugu).