Tuesday, December 16, 2008

Jõululuuletuste esitlus

Otsi Internetist jõululuuletusi ja neile sobivaid pilte ning salvesta oma kausta.

Koosta Google.Docs-is koos kaaslasega jõululuule esitlus.

Kui aega jääb üle, joonista Paintnetis ka jõulukaart.

Monday, December 8, 2008

Epiteedid

Leia luuletusest epiteedid ja värvi need punaseks.


Üle kodumäe
Henrik Visnapuu

Üle kodumäe kumera kupli
suveöö sumestav valu.
Toomingad valvavad talu,
üle ussaia vaatavad kopli.

Aian õunapuud punasest lõngast
ketravad magusaid palle,
vaatavad armunult põlle,
nurmed visaten rohelist lõngast.

Oja leppade jalgu nüüd peseb
kivilie kivi päält asten.
Odrapää mahedan kasten
koera pehmete sarviga puseb.

Maja vajunud rõõmsasse unde,
minu pääl magavad rohun
Isegi haldjad rohun.
Silmik seinakell üksi teeb tunde.

Võrdlused

Kirjuta lausesse puuduvad võrdlused:

Ta läks kord-korralt rahutumaks, pöördus igasse külge nagu ……….
Tüdrukud, need hoidsid endid ikka ühte nagu ………………………..
"Toots, sul on kõik segamini nagu ………………………………….. ."
Vahetunni ajal oli klassituba kihinat-kahinat täis nagu ……………….
Kui ta hakkas rehkendama, võttis ta kõik need neli korraga käsile, ja need neli läksid tal pärast nii sassi nagu …………………………………… .

Millisest tekstist need laused pärinevad?

Luulekujundid

TORMIJÄRGNE TUUL
Minni Nurme

Torm ra...utseb merel ...a kaevab
la...ned hauana sügavaks,
rannapedaka...d peksab ...a vaevab,
voog voo ...ärel raks ja raks.

Torm sööstab metsa ja laastab
ku... meeletu vanu pu...id,
m...s püs...nud sada aastat,
puud o...gavad surmasu...

Torm p...tsutab p...medas v...has
tasast hall...pä...st kulumaad
ku... lama...at venda l...hast,
kellelt t...ht... tuge saand.

Torm väs...b ja põlv...tab maha
lahkub häb...ga tallermaalt -
tuul ku... laps kõ...ke heaks teha tahab,
embab maad ja merd ja laant

Ülesanded
1. Kopeeri Minni Nurme luuletus oma ajaveebi.
2. Kirjuta luuletuse lünka i, ii või j.
3. Selles loos kasutatakse kõnekunsti võtet, mida nimetatakse isikustamiseks. Isikustamine on võte, kus esemetele ja nähtustele antakse inimesele omased tegevused, võimed ja oskused.
Leia tekstist, millised võimed on antud tormile ja puudele.
Torm rajutseb, ...................., .......................... , ........................, ........................., ...................., ...................., .........................., ............................., ........................., ....................... .
Puud .................... .
4. Joonista luuletusele PaintNetis illustratsioon ning salvesta ajaveebis luuletuse juurde.

Monday, November 24, 2008

Sünonüümide ülesanne

Kopeeri järgmised sõnad oma ajaveebi ning tee tähenduselt sarnased sõnad värviliseks.

Vajadusel kasuta sünonüümisõnaraamatut aadressil http://www.keeleveeb.ee/.

Näide: ilus - rõõmus, metsik, rumal, kaunis, emotsionaalne.


sünge - kurb, õnnetu, morn, jõuetu;

kava - plaan, eesmärk, visand, ettevõte;

ind - hoog, rõõm, vaimustus, elevus;

küünlakuu - jaanuar, aprill, juuni, veebruar;

läbematu - kärsitu, mõtlematu, talumatu, mannetu;

halisema - kaebama, nutma, kurvastama, muretsema;

vaagima - mõõtma, jaotama, seadma, kaaluma;

taltsutama - tõkestama, pidurdama, vaigistama, pehmendama.


Leia samatähenduslikke sõnu.
lamama, kiire, upsakas, söök, kohkuma, pahem, lehekuu, loik, ainult, kuum, kiitlema, aer, lükkama, tavaline, ligidal, pisike, väljak, ruttama

Näide: lamama - lebama, lesima, pikutama; kiire - kärme, rutuline, pakiline;

Sünonüümide ristsõna

Koosta kaks ristsõna, kus kasutad omal valikul sünonüüme.

Ristsõnade koostamiseks mine aadressile http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/. Koosta kaks ristsõna: tavaline ristsõna (Criss-Cross) ja sõnaotsingu ristsõna (Word Search). Ristsõnad pane üles ajaveebi.

Kontrolli tehtud tõlget!

Astrid Lindgren kirjutas nii:


Pipi naeris südamest ja lõi köögiukse valla. Oh, kui tore oli sooja ja valgesse tuppa tulla! Sünnipäevapidu pidi toimuma köögis, sest seal oli kõige õdusam. Pipi oli köögipõrandale laotanud vaibad, kardinad olid ette tõmmatud ja pliidi all põles praginal tuli. Puudekasti otsas istus härra Nilsson ja tagus kaht kastrulikaant vastamisi ning kaugemas nurgas seisis hobune. Loomulikult oli temagi sünnipäevale kutsutud.


Kui sünnipäevakingid olid üle antud, saabus aeg lauda istuda. Laual seisis hulgaviisi kooke ja kukleid. Koogid olid moelt üsna kentsakad, kuid Pipi kinnitas, et just niisugused koogid on Hiinas.

Pipi kallas tassidesse kakaod vahukoorega ja kõik pidid istuma. Kooke nosides teatas Tommy, et kui Hiinas tehakse niisuguseid kooke, sõidab ta suureks saades Hiinasse.

Kirjuta siia postituse kommentaari, milliseid vigu teksti tõlkimisel Sinu töös esines.

Släng ja kirjakeel

Viimases tunnis sai räägitud, et suulisel kõnel ja slängikeelel on teistsugused reeglid kui kirjakeelel. Pane järgmine arvutislängis kirjutatud tekst korrektsesse kirjakeelde, järgides õigekirja põhimõtteid, kirjavahemärkide kasutamist jne. Saadud tekst publitseeri oma ajaveebis.


pipy icc naeriz züdamezt ja lõy köögiuxee walla . 0h nagu , qy t0ree 0ly z00ja ja hihii walgezzee tuppa :$ tulla ! zünnipä2wapidu pidy t0imuma köögiz , ici zezt zeal 0ly kõigee õduzam . pipy icc 0ly köögipõrandal2la0tanud waibad :D:D:D:D , kardinad 0lid 2tt22 tõmmatud ja pliidy :D:D:D:D:D:D all põl2z praginal tuly . puudekazty (6) 0tzaz iztuz härra nilzz0n ja taguz kaht kaztrulikaant waztamizy :D ning kaugemaz nurgaz zeizizh0bunee . l00muliqlt 0ly temagy icic zünnipä2wal22 qtzutud . icc qy zünnipä2wakingid aamh.. 0lid ülee antud , :$ zaabuz aeg lauda iztuda . laual icc zeiziz hulgawiizy k00kee ja qkleid . k00gid aamh.. 0lid m0elt üzna k2ntzakad , qid pipy hihii kinnitaz , et juzt niizuguzedk00gid 0n aamh.. hiinaz . pipy kallaz :$ tazzid2zz22 kaka0d nagu wahuk00r2ga ja kõik pidid iztuma . k00k22 aamh.. n0zid2z teataz t0mmy , 2t qy :$ hiinaz tehaxee niizuguz2id k00k22 , zõidab ta :D:D:D:D zuur2x zaad2z hiinazz22 . hihii

Tuesday, November 18, 2008

"Pinginaaber tuli mulle külla" 1

Kirjuta selle postituse kommentaari 5 minuti jooksul, kas loo tegevus toimus tänapäeval või minevikus. Leia oma väitele kinnitusi tekstist.

Loe teiste vastuseid ja avalda arvamust, kes suutis oma arvamust kõige veenvamalt põhjendada.

Monday, November 17, 2008

"Pinginaaber tuli mulle külla" 2

Tee koos pinginaabriga Interneti-programmis http://scriblink.com/ võrdlev tabel. Üks kirjutab ühele tabelipoolele Harri nime, teine Johannese nime ning täidab oma poole tabelist. Tabelisse tuleb kirjutada mõlema poisi välimusest ja iseloomust, perekonnast ja kodust, harrastustest ja hobidest ja muust, mis on Sinu meelest oluline. Väldi täpiga tähti ning kasuta pigem sünonüüme (keeleveeb.ee).

Mõlemad pinginaabrid peavad kopeerima ekraanipildi (Print Screen-klahv), kleepima selle IrfanView 4 programmi, lõikama sobivas suuruses välja, salvestama oma kausta ning panema ajaveebi üles.

"Pinginaaber tuli mulle külla" 3

Otsi eestikeelsest Interneti-entsüklopeediast http://et.wikipedia.org/, kus asuvad Kongo ja Kamerun. Kopeeri mõlema riigi kaart ning lipp ja kirjuta oma sõnadega juurde tekst selle kohta, millise mandri mis osas need riigid asuvad ja millised on nende naaberriigid.

"Pinginaaber tuli mulle külla" 4

Kirjuta siia kommentaari, mida arvad Juku teguviisist. Miks ta võttis "Kameruni" endale ja mida ta pärast seda tundis? Kas ta tegi õigesti, kui lõpuks hävitas nii "Kameruni" kui ka oma margikogu?

Monday, November 10, 2008

Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamise kordamine

Mine Interneti-leheküljele http://www.koolielu.edu.ee/ortograafia/. Leia vasakult äärest teema "Kokku- ja lahkukirjutamine" ning ava selle alt "Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine". Avanenud lehelt salvesta kõigepealt oma kausta "Tööleht". Alusta töölehel ülesande 1 täitmist.


Kui kõik ülesanded ja harjutused on tehtud, saada e-posti kiri koos manusega aadressile inga.laidna@gag.ee. Ära unusta korrektset kirja vormistust!

Monday, November 3, 2008

Ülesanded

 1. Loe kirjanduse õpikus lk 35 läbi piltluuletused. Kirjuta oma ajaveebi nii palju kooliga seotud märksõnu, kui oskad. Nende märksõnade põhjal koosta sõnadest moodustuv piltluuletus. Piltluuletuse tegemiseks kasuta aadressi http://scriblink.com/. Kopeeri ekraanipilt ning pane oma töö ajaveebi üles.

Kodune ülesanne: Sisesta Interneti päringumootorisse sõna "limerick" ja "limerik" ning uuri välja, kust see sõna tuleb, mida tähendab ja miks on sellises luuletuses tegu just kohanimedega. Kirjuta kokkuvõte oma ajaveebi. Otsi Internetist või kirjuta ise üks limerik.

Monday, October 20, 2008

Koomiks


 1. Mine aadressile http://www.comeeko.com/ps/home.

 2. Klõpsa signup ja loo endale konto.

 3. Pärast konto loomist ja sisselogimist klõpsa nupule Create.

 4. Vali, mitmeosalist koomiksit tahad teha ning klõpsa Continue to Step 2.

 5. Vali koomiksi kujundus ja klõpsa Continue to Step 3.

 6. Lisa oma arvutist pildid: Upload - Browse... - otsi üles pilt - Open - Upload. Gallery alt leiad kõik oma üleslaetud pildid.

 7. Kujunda koomiks: vali paneel, mida soovid kujundada, lisa pilt, lisa lohistades jutumullid tekstiga, muuda vajadusel teksti omadusi (Font, Size), soovi korral lisa objekte (fun stuff).

 8. Salvesta koomiks, klõpsates nupule Save.

 9. Pane koomiksile pealkiri, lisa kirjeldus (Description) ja märksõnad (Tags) ning vajuta nupule Save.

 10. Pane koomiks oma ajaveebi. Selleks klõpsa Post To ning kopeeri Embed code. Mine oma ajaveebi, ava uus postitus, klõpsa Edit Html ning kleebi sinna kood.

Tuesday, October 14, 2008

Tunnitöö

 • Vali Google´i pildiotsingust looduse märksõna alt enim meeldinud pilt ning salvesta see oma arvutisse.
 • Töötle pilti, kasutades selleks lehekülge http://www.text-image.com/. Kirjuta võimalikult detailne kirjeldus pildi kohta, mõeldes sellele, mida näed, kuuled, haistad, tunned jne, kui oleksid ise kohal.
 • Loe Interneti-leheküljelt http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/HARIDUS_JA_KULTUUR/Kirjandus/ läbi vähemalt 10 luuletust. Vali välja parim ning pane luuletus (autorinimi kindlasti alla) oma ajaveebi koos põhjendusega, miks see sulle meeldis, millest rääkis ja milline oli meeleolu.

Tuesday, October 7, 2008

Valm

Otsi Wikipediast materjali valmi kohta ning vasta järgmistele küsimustele:
 1. Mis on valm?
 2. Kes on valmi tegelased?
 3. Mis osadest valm koosneb?
 4. Kes on kuulsamad valmimeistrid?
 5. Koosta Interneti materjali põhjal ühe valmikirjaniku tutvustus. Märgi üles tema eluaastad, rahvus, riik, kus ta elas, 3-4 huvitavamat seika tema elust, 5 tähtsamat teost. Lisa sellele veel autori pilt ning üks valm omal valikul.
 6. Selgita 5-7 lausega, millest valm rääkis ning mis on selle moraal.
 7. Lisaülesanne: joonista valmi põhjal pilt.

Monday, October 6, 2008

Kodune ülesanne

Loe teiste ajaveebidest omaloomingulisi haikusid ning vali neist parim välja. Oma lemmikautori nimi ja haiku kirjuta selle postituse kommentaari. Kontrolli kindlasti, kas tegemist ikka on haikuga (5+7+5 silpi värsis).

Monday, September 29, 2008

Luule

Loe kirjanduse õpikust läbi lk 25-26.

Koosta järgmise nelja küsimuse abil märksõnaskeem luule kohta ning pane see oma ajaveebi üles.

1. Too välja 4 luule tunnust.

2. Mis on enamasti luuletuse sisuks?

3. Mis teemadel luuletusi kirjutatakse?

4. Mis on haiku? Mille järgi tunneb ära, et tegemist on haikuga?
 • Leia Internetist üks haiku näide, pane see ajaveebi üles ning silbita värsid sidekriipsudega. Kas said õige arvu silpe?


 • Leia aadressilt http://images.google.ee/ sobiv luuletust illustreeriv pilt ning paiguta see luuletuse juurde. NB! Haiku alla kirjuta autori nimi, pildi juurde selle veebiaadress.


 • Koosta 3 enda haikut, arvestades haiku tunnuseid. Ilusaim neist pane koos sobiva foto või pildiga üles oma ajaveebi.

Tuesday, September 16, 2008

Fantaasiajutu märksõnaskeem

Koosta Interneti-lehekülje http://www.text2mindmap.com/ abil fantaasiajutu märksõnaskeem, kasutades järgmisi tüüpilisi teemasid (vali üks või seo mitu omavahel):
 • ajahüpped;


 • ajamasin;


 • robotid või masinad, kes ihkavad inimesi orjastada;


 • kosmoselennud;


 • kauge saar, kus inimesed elavad veel ürgajas ning kus leidub ka ammu väljasurnud loomi.

Pane märksõnaskeem oma ajaveebi üles ning kirjuta selle põhjal põnev fantaasiajutt.

Monday, September 15, 2008

Teeme mõistekaardi!

Eelmises tunnis otsisime ilukirjanduse liikide kohta informatsiooni ja lahendasime ülesandeid. Kasutades tehtud tööd ja materjale, koostame mõistekaardi, et info oleks veel selgemini ja arusaadavamalt esitatud. Ole tähelepanelik ning jälgi sõna-sõnalt järgmisi näpunäiteid.
 1. Ava Internetis lehekülg aadressil http://www.text2mindmap.com/
 2. Mõistekaarti ilukirjanduse kohta hakkad looma vasakpoolses kastis. Kastis on aastaegade mõistekaardi tegemise näide.
 3. Kirjuta "Months of the year" asemel meie mõisteskeemi tähtsaim märksõna "ILUKIRJANDUS".
 4. Teise astme märksõna jaoks vii kursor järgmisele reale ning tee TAB-klahviga taandrida, nt kirjutad sõna "Spring" asemele "proosa".
 5. Järgmise taseme jaoks tuleb taas järgmisele reale minna ning liikuda nooleklahviga paremale, nt kirjutad "Marchi" asemel "tunnused".
 6. Korda jälle sama tegevust - mine uuele reale ning liigu TAB-klahviga paremale. Too välja 2-3 proosa tunnust. Kuna need on ühe astme märksõnad, tuleb need täpselt üksteise alla kirjutada.
 7. Uus märksõna "liigid" kirjuta jälle uuele reale, liikudes TAB-klahviga paremale.
 8. Iga liigi, nt seikluskirjandus, kohta too üks näide (raamatu pealkiri).
 9. Jätka sama luule märksõnaga, kusjuures arvesta, et "luule" peab olema samal tasemel märksõnaga "proosa".
 10. Too välja luule peamised tunnused.
 11. Kui skeemi põhi on valmis, vajuta kasti alla olevale nupule "Convert to Mind Map".
 12. Tekkinud skeemi tuleb hakata kujundama - selleks vajuta parempoolses kastikeses olevale nupule "Freeze map" ning skeem tardub ega ole enam n-ö vedel.
 13. Nüüd saad hakata skeemil märksõnu oma tahtmist mööda sättima, vedades parema hiireklikiga märksõna soovitud kohta.
 14. Järgmiseks vali kirja värv ja suurus - klikates nupule "Font", vali "Font colori" alt endale meelepärane värv ja "Font Size´i" alt sobiv suurus.
 15. "Colorsi" alt leiad märksõnade tausta jaoks sobivad värvid - vali, kuidas kasutada värvi, nii et eri taseme märksõnad hästi välja paistaksid.
 16. Vali sobiv joonte laius ja värv ("Line color" ja "Line width").
 17. Enne salvestamist vajuta kindlasti klaviatuuril klahvile "Print Scrn SysRq" - kui salvestamine ei õnnestu, jääb sul ekraanikoopia alles.
 18. Alles nüüd vajuta nupule "Save map..." ning salvesta skeem oma kausta.
 19. Kui salvestamine ei õnnestu, vajuta "Start" nupule ning ava programm IrfanView ning kleebi ekraanipilt.
 20. Skeemi saad soovi korral ka väiksemaks lõigata.
 21. Märksõnaskeem riputa üles oma ajaveebi.

Sunday, September 14, 2008

Ilukirjanduse liigid - ülesanded

1. Koosta võrdlev tabel ilukirjanduse kahe alaliigi proosa ja luule kohta. Loe kirjanduse õpikust lk 13-14, lisamaterjali võid otsida Internetist.

PROOSA ............................................................LUULE
 • Mis neid eristab?
 • Kuidas on sõnad järjestatud?
 • Kuidas neid liigitatakse?
 • Nimeta peamisi alaliike.

2. Nimeta 5 romaani ja 5 jutustust.
3. Too üks looma-, üks fantaasia-, üks seiklus- ja üks kriminaaljutu näide (autor + pealkiri).
4. Otsi Internetist infot Jules Verne´i eesti keeles ilmunud raamatute kohta (näiteks www.raamatukoi.ee). Pane kirja kaks raamatu pealkirja ja märgi lühidalt, millest need raamatud räägivad, kus nende tegelased seiklevad.

"Ramps ja oranž jalgratas"

Täida loetud peatükkide põhjal järgmised ülesanded:

1. Kirjelda tegevuspaika, kus sündmused aset leidsid.
2. Too välja peamised tegelased ning kirjuta igaühe juurde teda iseloomustav(ad) märksõna(d).
3. Millise kavala trikiga tüdrukud poisse ninapidi vedasid?

Friday, September 12, 2008

Kodune ülesanne

Loe läbi kriminaaljutu II peatükk - http://miksike.ee/docs/lisakogud/1_ramps/ramps2.htm .
Millest võiks kirjanik III peatükis kirjutada?

Monday, September 8, 2008

Kriminaaljutt "Ramps ja oranž jalgratas" 2

Loe läbi kriminaaljutu "Ramps ja oranž jalgratas" 1. peatükk - http://miksike.ee/docs/lisakogud/1_ramps/ramps1.htm .

1) Kirjuta oma ajaveebi, mis langes Sinu ennustuses jutuga kokku ja mis erines.

2) Esita peatüki kohta 10 küsimust ja kirjuta need ajaveebi.

"Ramps ja oranž jalgratas"

Kirjuta oma ajaveebi umbes viie lausega, mis oleks sellise pealkirjaga loo sisu: millal ja kus tegevus toimuks?, kes on tegelased?, millised on põhisündmused? jne.

Kirjandite analüüs

Loe läbi vähemalt viie kaasõpilase kirjand suvest ning kirjuta tema kirjandi kommentaaridesse mõne lausega oma hinnang, arvestades tunnis õpitud kirjandi ülesehituse, vormistuse ja õigekirja nõudeid.