Tuesday, April 28, 2009

Kontrolli!

Võta lahti naabri ajaveeb ning kontrolli, kas ta kirjutas oma ajaveebi sõnad õigesti:

poogen - 8 (kindel), poogna, poognat
õudne - 11 (raudne), õudse, õudset
korsten - 8 (kindel) korstna, korstnat või 38 (aken) korstna, korstent
aldis - 34 (rukis) alti, aldist

needma - 63 (murdma) needa, nean
vaaritama - 52 (kirjutama) vaaritada, vaaritan
teadma - 63 (murdma) teada, tean
teotama - 51 (muutuma) teotada, teotan

Argisõna: vaaritama

Kirjuta naabri töö alla kommentaar: kas kõik oli õigesti kirjutatud või millistes sõnades ta eksis.

Monday, April 27, 2009

Koondlause

1. Tee korduvad lauseliikmed värviliseks ja kirjuta nende kohta küsimus lause lõppu.
Segametsas kasvavad männid, kased, lepad, haavad ja tammed. ........................

Talvel käime suusatamas, kelgutamas ja uisutamas. .............................................
Tibu ja Jäpet tunnevad vist kõik Eestimaa lapsed. ...............................................

New York, Pariis, Tokyo on suurlinnad. ............................................................

Külm sillutas järved, jõed, mered ja rabad. ..........................................................
Hommikuti tulevad mulle vastu tädi Ella, onu Eduard ja väike Edgar. ...................

2. Moodusta laused, milles korduvate lauseliikmetena kasutad järgmisi sõnu.
ema, isa, onu, tädi;
piim, mahl, morss;
metsas, niidul, põllul;
laulsime, tantsisime;
punane, sinine, hõbedane.

3. Kasutades koondlauseid, iseloomusta:

- ilma suvel;

- oma pinginaabrit või sõpra;

- korvpallimängu;

- lemmikhobi.

Kontrollimisülesanne

Võta lahti naabri ajaveeb ning kontrolli, kas ta kirjutas oma ajaveebi sõnad õigesti:
varrukas, kanarbik, apelsin, mandariin, krokodill, president, röntgen, anekdoot, detektiiv, arhitekt, brikett, taburet, kotlet, pankrot, garaaž, garderoob, psühholoogia, draama, kandidaat, kompvek, traagiline, hubane, kiirkäija, minia, treial, revolutsioon, materjal, linlane, professor, režissöör, vargsi, müüja, finiš
Kirjuta naabri töö alla kommentaar: kas kõik oli õigesti kirjutatud või millistes sõnades ta eksis.

Monday, April 20, 2009

"Eesti keele sõnaraamatu" kasutamine

Võta lahti Interneti-lehekülg http://www.eki.ee/dict/qs2006/.

1. ülesanne

Kontrolli ÕS-ist, kuidas sõna õigesti kirjutatakse ning kirjuta korrektsed sõnad oma ajaveebi.

varukas - varrukas, kanarbik - kanarpik, apelsin - apelsiin, mandarin - mandariin, krokodill - krokotill, president - presitent, röntgen - röntken, anekdoot - anektoot, detektiiv - tetektiiv, arhidekt - arhitekt, brikett - prikett, taburet - taburett, kotlet - kotlett, pankrot - pankrott, garaaš - garaaž, garderoob - karderoob, psüholoogia - psühholoogia, draama - traama, kandidaat - kanditaat, kompek - kompvek, draagiline - traagiline, hubane - ubane, kiirkäia - kiirkäija, minia - minija, treial - treijal, revolutsioon - revolutsjoon, material - materjal, linlane - linnlane, professor - proffessor, režisöör - režissöör, vargsi - varksi, müüija - müüja, finish - finiš

Kirjuta 10 veaohtliku sõnaga ajaveebis laused.

2. ülesanne

Kirjuta ÕS-ist välja, millise tüüpsõna eeskujul tuleb järgmisi sõnu käänata või pöörata. Selleks kliki märksõna kõrval olevale numbrile. Kääna tüüpsõna abil antud sõna 3 esimeses käändes või pöördes. Selgita tundmatute sõnade tähendust.

Näide 1: laadima - tüüpsõna 55 (õppima) ja 57 (lugema)

laadima, laadida, laadin

laadima, laadida, laen

Näide 2: šeff - tüüpsõna 20 (paks) - ülemus, ülem, juhataja

šeff, šefi, šeffi

Sõnad: poogen, õudne, korsten, aldis, needma, vaaritama, teadma, teotama.

Millist sõna sobib kasutada vaid argikeeles? Koosta selle sõnaga lause.

Monday, April 6, 2009

Näitekirjandus II

  1. Kirjuta kõigepealt selle postituse kommentaari, milline oli Sinu viimane teatrietendus. Kirjuta u viie lausega, mis näidendist eriti meelde jäi, mille poolest näidend meeldis või ei meeldinud. Kontrolli õigekirja ja seejärel avalikusta oma kommentaar.
  2. Täida ülesanne a või b. Kasutades Internetti, uuri välja, milliseid

a) etendusi ja millistes teatrites on lavastanud Mati Unt, Neeme Kuningas, Eduard Toman, Eino Baskin, Ivo Eensalu, Hendrik Toompere jun;

b) filme on loonud Sulev Nõmmik, Arvo Kruusement, Hardi Volmer, Tim Burton, Steven Spielberg, Alfred Hitchcock.

3. Leia ÕS-ist (http://www.eki.ee/dict/), mida tähendavad sõnad "mahorka", "külimit", "rehnut" ja "kuliss". Moodusta iga sõnaga lause, nii et tekiks loogiline tekst.

NB! Kui Sul jääb aega üle, siis loe kirjanduse õpikust lõpuni Salu Juhani lugu.