Monday, December 8, 2008

Võrdlused

Kirjuta lausesse puuduvad võrdlused:

Ta läks kord-korralt rahutumaks, pöördus igasse külge nagu ……….
Tüdrukud, need hoidsid endid ikka ühte nagu ………………………..
"Toots, sul on kõik segamini nagu ………………………………….. ."
Vahetunni ajal oli klassituba kihinat-kahinat täis nagu ……………….
Kui ta hakkas rehkendama, võttis ta kõik need neli korraga käsile, ja need neli läksid tal pärast nii sassi nagu …………………………………… .

Millisest tekstist need laused pärinevad?

No comments: