Tuesday, March 24, 2009

Näitekirjandus I

1. Loe läbi kirjanduse õpikus lk 7-9 ja koosta märksõnaskeem ilukirjanduse kohta. Skeemi võid teha http://www.text2mindmap.com/ või programmiga VUE.
2. Seleta mõisteid:
draama;
näidend;
dialoog;
remark;
vaatus.
3. Õp ül 3 lk 10. Kirjuta ajaveebi loetud kahekõne näidendi tekstina. Alusta teksti sissejuhatusega (mida tavaliselt loeb jutustaja ette): kes on tegelased, kirjelda neid (riided, vanus, sugu, välimus, iseloomulikud detailid), mis on tegevuskoht (kirjelda seda). Dialoogis peab olema kasutatud remarke. Vaata näidist lk 8. Vormista tekst korrektselt.

No comments: