Monday, May 18, 2009

Koomiks


Loe läbi õpikust lk 121-122. Vasta küsimustele täislausetega ja pane vastused ajaveebi üles.
1. Milline ülesanne on raamatus piltidel?
2. Millal ja kus sündis koomiks?
3. Seleta sõna `koomiks` päritolu ja tähendust.
4. Mille poolest on koomiks sarnane näitekirjandusega?
5. Milliseid koomikseid oled lugenud? Jutusta ühest lemmikkoomiksist: kes on tegelane? Mis seal tavaliselt juhtub? Milline on kunstnikutöö? Miks see Sulle meeldib?
6. Loe läbi Marek Simpsoni "Vihmamees" (õp lk 118-120) ja koosta selle põhjal koomiks - selleks ava http://www.toondoo.com.

No comments: