Monday, September 8, 2008

Kirjandite analüüs

Loe läbi vähemalt viie kaasõpilase kirjand suvest ning kirjuta tema kirjandi kommentaaridesse mõne lausega oma hinnang, arvestades tunnis õpitud kirjandi ülesehituse, vormistuse ja õigekirja nõudeid.

No comments: