Sunday, September 14, 2008

"Ramps ja oranž jalgratas"

Täida loetud peatükkide põhjal järgmised ülesanded:

1. Kirjelda tegevuspaika, kus sündmused aset leidsid.
2. Too välja peamised tegelased ning kirjuta igaühe juurde teda iseloomustav(ad) märksõna(d).
3. Millise kavala trikiga tüdrukud poisse ninapidi vedasid?

No comments: