Monday, September 29, 2008

Luule

Loe kirjanduse õpikust läbi lk 25-26.

Koosta järgmise nelja küsimuse abil märksõnaskeem luule kohta ning pane see oma ajaveebi üles.

1. Too välja 4 luule tunnust.

2. Mis on enamasti luuletuse sisuks?

3. Mis teemadel luuletusi kirjutatakse?

4. Mis on haiku? Mille järgi tunneb ära, et tegemist on haikuga?
  • Leia Internetist üks haiku näide, pane see ajaveebi üles ning silbita värsid sidekriipsudega. Kas said õige arvu silpe?


  • Leia aadressilt http://images.google.ee/ sobiv luuletust illustreeriv pilt ning paiguta see luuletuse juurde. NB! Haiku alla kirjuta autori nimi, pildi juurde selle veebiaadress.


  • Koosta 3 enda haikut, arvestades haiku tunnuseid. Ilusaim neist pane koos sobiva foto või pildiga üles oma ajaveebi.

No comments: