Monday, November 3, 2008

Ülesanded

  1. Loe kirjanduse õpikus lk 35 läbi piltluuletused. Kirjuta oma ajaveebi nii palju kooliga seotud märksõnu, kui oskad. Nende märksõnade põhjal koosta sõnadest moodustuv piltluuletus. Piltluuletuse tegemiseks kasuta aadressi http://scriblink.com/. Kopeeri ekraanipilt ning pane oma töö ajaveebi üles.

Kodune ülesanne: Sisesta Interneti päringumootorisse sõna "limerick" ja "limerik" ning uuri välja, kust see sõna tuleb, mida tähendab ja miks on sellises luuletuses tegu just kohanimedega. Kirjuta kokkuvõte oma ajaveebi. Otsi Internetist või kirjuta ise üks limerik.

1 comment:

Silvia Jacinto said...

Reading your article is such a privilege. It does inspire me, I hope that you can share more positive thoughts. Visit my site too. The link is posted below.

n8fan.net

www.n8fan.net