Tuesday, April 28, 2009

Kontrolli!

Võta lahti naabri ajaveeb ning kontrolli, kas ta kirjutas oma ajaveebi sõnad õigesti:

poogen - 8 (kindel), poogna, poognat
õudne - 11 (raudne), õudse, õudset
korsten - 8 (kindel) korstna, korstnat või 38 (aken) korstna, korstent
aldis - 34 (rukis) alti, aldist

needma - 63 (murdma) needa, nean
vaaritama - 52 (kirjutama) vaaritada, vaaritan
teadma - 63 (murdma) teada, tean
teotama - 51 (muutuma) teotada, teotan

Argisõna: vaaritama

Kirjuta naabri töö alla kommentaar: kas kõik oli õigesti kirjutatud või millistes sõnades ta eksis.

No comments: