Monday, April 27, 2009

Koondlause

1. Tee korduvad lauseliikmed värviliseks ja kirjuta nende kohta küsimus lause lõppu.
Segametsas kasvavad männid, kased, lepad, haavad ja tammed. ........................

Talvel käime suusatamas, kelgutamas ja uisutamas. .............................................
Tibu ja Jäpet tunnevad vist kõik Eestimaa lapsed. ...............................................

New York, Pariis, Tokyo on suurlinnad. ............................................................

Külm sillutas järved, jõed, mered ja rabad. ..........................................................
Hommikuti tulevad mulle vastu tädi Ella, onu Eduard ja väike Edgar. ...................

2. Moodusta laused, milles korduvate lauseliikmetena kasutad järgmisi sõnu.
ema, isa, onu, tädi;
piim, mahl, morss;
metsas, niidul, põllul;
laulsime, tantsisime;
punane, sinine, hõbedane.

3. Kasutades koondlauseid, iseloomusta:

- ilma suvel;

- oma pinginaabrit või sõpra;

- korvpallimängu;

- lemmikhobi.

No comments: