Tuesday, January 27, 2009

Kuidas tehakse ajalehte?

  • Loe kirjanduse õpikust läbi lehekülg 100.
  • Koosta oma ajaveebi punktide kaupa ajalehe tegemise päevakava (kuidas pannakse ajalehte kokku? - 10 punkti.
  • Nimeta viis olulisemat eesti ajalehte, millised neist on päevalehed, millised nädalalehed?

No comments: