Tuesday, January 13, 2009

Uus teema - meedia

Loe läbi kirjanduse õpikus lk 77-78 ja koosta kaks märksõnaskeemi: üks meedia ja teine uudise kohta. Skeeme võid teha http://www.text2mindmap.com/ või programmiga VUE.
Skeemid peavad sisaldama järgmist informatsiooni:
1. MEEDIA SKEEM
meedia tähendus;
meedia levitamise vahendid;
meedia olulisus;
meedias töötavad inimesed.
2. UUDISE SKEEM
uudise tunnused;
teemad;
eesmärgid.

No comments: