Tuesday, January 20, 2009

Ajakirjanduse žanrid

  • Koosta google.docsis tabel ajakirjanduse žanrite kohta. Tabeli veergude pealkirjadeks kirjuta järgmised žanrid: uudis, juhtkiri, kolumn, arvustus, essee, koomiks, karikatuur.
  • Leia kirjanduse õpikust lk 83-84 või www.miksike.ee otsingust nende žanrite iseloomustavad tunnused ja kirjuta tähtsamad märksõnad tabelisse.
  • Leia iga žanri juurde veebilehtedest sobiv näide.

No comments: