Tuesday, January 27, 2009

Koosta rühmatööna ajaleht!

  • Valige 3-4-liikmeline toimetus.
  • Määrake peatoimetaja - inimene, kes hoolitseb selle eest, et vajalik materjal lehte jõuaks.
  • Otsustage, mis teemalist ajalehte teete ja kellele ajaleht on mõeldud (nt kooli-, noorte-, uudiste-, majandus-, spordi-, nalja-, naiste-, meeste-, lasteleht vms).
  • Valige vastavalt sellele ajalehe nimi (NB! läbiv suurtäht).
  • Otsustage, kes milliseid rubriike toimetab. Ajaleht peab sisaldama järgmisi rubriike: uudis, arvamuslugu (mõnel aktuaalsel teemal arvamuse esitamine), arvustus (nt raamatu, filmi, muusikaplaadi, etenduse arvustus), intervjuu, koomiks (http://www.comeeko.com/ps/home või http://www.toondoo.com/), karikatuur (Paint Net), foto, horoskoop, reklaam, ristsõna jms. Tekstid peavad olema ise välja mõeldud, pildid ise joonistatud.
  • Iga teksti all peab olema autori nimi.
  • Ajalehte võib vormistada ka Internetis, nt http://onepagefree.com/.
  • Valmis ajalehe link või fail saata õpetaja e-posti aadressile.

No comments: